Inledning

Databanken

„Internationella Köplagen (CISG): Synops av utvalda texter“

är ny och ska därför i det följande presenteras.

Användaren kan själv välja hur omfattande användningen ska vara. Han avgör i vilken ordning språken ska komma. Han kan arbeta med ett enda språk eller med maximalt tio språk.

2. Databanken består av åtta delar:

» Del I innehåller denna ”Inledning“.

» Del II ”Tabla” sammanställer de 101 artiklarna inklusive inledning samt autentisk text och bevittnandeklausul. Om användaren har öppnat en text kan han nu kombinera denna med texter på andra språk i en synoptisk framställning. Texterna har hämtats från Regeringskans-liets rättsdatabaser. De innehåller följande reservation: ”Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.” .

» Del III lyder „CISG-Index: Officiell indelning och inte officiella artikelrubriker.” Även denna framställning kan synoptiskt sättas samman. Härifrån är det möjligt att komma åt de enskilda artiklarna i del II.

» Del IV lyder ”CISG-MaxIndex: Officiell indelning och inte officiella artikelrubriker till de utvalda texterna”. Denna del finns att tillgå i pdf format.

» Del V „Feedback“ gör det möjligt för användaren att ta kontakt med författarna på tyska eller engelska.

» Del VI innehåller ”Länkar” till framställningen.

» Del VII „Litteratur“ hänvisar till den tidigare publicerade litteraturen.

» Del VIII lyder „Impressum“.

3. FN:s köplag ska tolkas och användas enhetligt.

3.1 För att tillgodose detta krav har artiklarna på alla språk försetts med inte officiella rubriker

3.2 Vidare måste det värdesättas att CISG-texterna på orginalspråk och officiella översättningar är så exakta som möjligt. Detta måste ställas mot erfarenheten att det är omöjligt att undvika textavvikelser mellan flera språkversioner. Därför är det nödvändigt att tillkännage rättelser. Detaljerna rörande detta återfinns i förordet till tredje versionen av denna databank.

3.3 I den officiella svenska översättningen är art 22 eventuellt felaktigt översatt. För en motivering hänvisas till förordet till tredje versionen.

4. Internationella köplagen gäller i 74 avtalsslutande stater (situationen 01.06.2010) och på 36 språk. Denna tredje version tillför två språk till de åtta språk som omfattas av databankens andra version. Japanska har tagits med för att värdesätta Japans inträde i överenskommelsen med verkan fr.o.m. 01.08.2009. Svenska har tagits med för att värdesätta de bidrag som företrädarna för den skandinaviska köprätten gett projektet att skapa en världsomfattande köprätt. Detta inleddes 1930 i UNIDROIT:s utskott för köprätt i vilket Algot Bagge (1875-1971) och Martin Fehr (1885-1938) deltog. Den förstnämnde var på sin tid råd i svenska Högsta domstolen och medlem i det kungliga lagstiftande rådet. Den senare var på sin tid rektor vid Handelshögskolan och advokat i Stockholm.

Avsikten är att ytterligare språk ska tillföras.

5. För hjälpen att skapa databanken inklusive formuleringen av artikelrubrikerna och inledningen är författarna skyldiga ett stort tack till följande personer som här anges i alfabetisk ordning:

5.1 Tredje versionen, svenska delen:

 • Maria Andersson, fiskal, Kammarrätten i Jönköping, Schweden,
 • Johannes Müller, Referendar am Landgericht Giessen, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Rechtswissenschaften, Philipps-Universität Marburg,

5.2 Första och andra versionen:

 • Lian Dong, Wirtschaftsjurist (FH), LL.M., Reutlingen,
 • Rafael Gajkowski, stud. iur (FH), Braunschweig,
 • Isabelle Gressent de Coronel, Dipl. Betriebswirtin, Wolfsburg,
 • Yunpeng Hong, Übersetzer, Deutsch-Chinesisches Zentrum Hannover e.V., Hannover,
 • Mercedes Kandel-Escribano, Lic. en Derecho por la Universidad de Salamanca,  Salzgitter,
 • Angela Marzani, VW Financial Services AG, Braunschweig,
 • Eckhard W. Mehring, Rechtsanwalt und Advocaat, mr, Van Till advocaten, Amsterdam, Münster,
 • Alexander Müller, stud. iur (FH), Wolfenbüttel,
 • Walter Rosenthal, Regierungsdirektor a.D., Braunfels,
 • Irina Schmidt, stud. iur (FH), Wolfenbüttel,
 • Isabelle Schmidt, International Attorney at Law, Admitted to the High Court of South Africa, Milton Keynes (UK)
 • Ekaterina Scholz, stud. iur (FH), Wolfenbüttel,
 • Larissa Virezoub, stud. iur (FH), Wolfenbüttel,
 • Xiaomei Wang, Diplomübersetzerin, Germanistin, Braunschweig,
 • Ji Yi, Übersetzerin, Deutsch-Chinesisches Zentrum Hannover e.V., Hannover,
 • Xiaoqing Zheng, Dr. iur., Rechtsanwältin, Lovells, Bejing.

Braunschweig och Salzgitter, Februar 2010

 Zitiervorschlag für Synopse / possible quotation for synopsis:
Friehe / Huck: UN-Kaufrecht (CISG/UN-K): Synopse ausgewählter Texte, 5. Version, 2013, z.B. englische Fassung, II (Tableau), Art. 4
Friehe / Huck: Uniform Sales Law (CISG): Synopsis of selected texts, 5th Version, 2013, e.g. English version, II (Table), Art. 4

© 2007/2013 Prof. Dr. iur. Friehe und Prof. Dr. iur. Huck
Datenbank / Database: Rafael Gajkowski • Layout & Developer: Alexander Müller